Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma

LAPPI LUO

Alkamispäivä

15.03.2008

Päättymispäivä

28.02.2015

Tiivistelmä

Työohjelmahankkeessa kehitetään Pohjois-Suomen luonnontuote- ja elintarvikealoja sekä niiden sisäistä yhteistyötä ja yhteistyötä matkailualan ja hyvinvointialan kanssa kokoamalla kehittämistahoja ja -hankkeita kehittämisklusteriksi. Työohjelman uusi toimintamalli toimii samalla alueellisen toimialakehittämisen valtakunnallisena pilottina. Hankkeen sidosryhmien päättäjistä koostuva johtoryhmä vastaa kehittämistehtävien priorisoinnista, resurssien ohjaamisesta, tiedotuksen suunnittelusta ja toimijoiden sitouttamisesta klusterityöhön. Lisäksi asiantuntijoista kootaan tarvittaessa erilaisia alaryhmiä (esim. matkailutyöryhmä ja marjatyöryhmä), joissa syvennytään osa-alueiden haasteisiin ja ohjataan käytännön kehittämistyötä. Toimialakehittäjät (2 kpl) ovat toimialansa ja alueen asiantuntijoita. He vastaavat ohjelman operatiivisesta työstä mm. edistämällä hankkeistamista, toimijoiden ja hankkeiden yhteistyötä, tiedonvaihtoa sekä toimialojen alueellista ja valtakunnallista näkyvyyttä. Heidän kanssaan yhteistyössä toimii tutkimuskoordinaattori. Hänen tehtävänään on mm. kiteyttää toimialojen ja yritysten tutkimus- ja tuotekehityskysymykset, osallistua tutkimustiedon koontiin sekä tutkimusresurssien hankintaan ja yhteistutkimusten käynnistämiseen. Tiedonvälitykseen ja toimialakehittämiseen liittyen työohjelma järjestää ajankohtaisseminaareja ja tekee tarvittaessa koko toimialaa hyödyttäviä erillisselvityksiä. Hanke edistää Lapin luonnontuote- ja elintarvikealan vision toteutumista. Vuonna 2013 luonnontuote- ja elintarviketoimialoja arvostetaan maakunnallisesti merkittävinä elinkeinoina, työllistäjinä ja arvokumppaneina. Ne tunnetaan kansainvälisesti laadukkaista ja omaleimaisista tuotteistaan ja palveluistaan. Elintarvikkeita ja luonnontuotteita jalostetaan korkeatasoisiksi tuotteiksi ja palveluiksi sekä kotimaan että kansainvälisille markkinoille.