Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen paikallisessa tuotannossa ja jalostuksessa -kartoitushanke (LAPPARI -hanke

LAPPARI

Alkamispäivä

01.02.2017

Päättymispäivä

28.02.2018

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään lapinlehmän maidon tuotannon mahdollisuuksia, määrää ja maantieteellistä jakautumista. Tavoitteena on selvittää miten rodun maitoa ja sen hyviä ominaisuuksia voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on nostaa paikallisen alkuperäisrodun maidon jatkojalostusta ja siten edistää pienten ja keskisuurten maatilojen kannattavuutta. Lapinlehmän maidon käytön lisääntyminen edesauttaa edesauttaa myös rodun elpymistä.

Tuotokset

kehittää toimintamalli ja –verkostoja, joiden avulla lapinlehmän maitoa voitaisiin kerätä ja jalostaa paikallisesti omaleimaisiksi tuotteiksi.