Lapin maaseutuelinkeinot

Lapin maatalous

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

31.03.2018

Tavoitteet

Lapin keskikokoisten tilojen tulevaisuuden mahdollisuuksien selvittäminen lisää jatkavien
elinvoimaisten maatilayritysten määrää Lapissa ja lisää tietoa joiden pohjalta voidaan tehdä
vaikuttavampia toimenpiteitä Lapin maatalouden hyväksi. Lapin maatiloille suunnattavasta
postikyselystä muodostuu Lapin maatilabarometri. Hankkeen selvitykset auttavat Lapin
maaseutualueiden muutosten ennakoinnissa. Hankkeen tulokset ovat yrittäjien, kuntien,
maakunnan kehittäjien ja viran-omaisten käytettävissä.

Tuotokset

Hankkeen tuottamat selvitykset:
• Raportti Lapin maatalouden tilanteesta
• Raportti keskikokoisten maatilojen selviytymisen strategiat Lapissa