Lannan käsittelyn taloudellinen tehostaminen VFA-tuotannolla

LantaVFA

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.10.2017

Tavoitteet

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää haihtuvien rasvahappojen (VFA) tuotannon mahdollisuuksia biokaasureaktoreissa käyttäen syötteenä naudan lietelantaa. Biokaasureaktoreissa VFA:n tuotanto voidaan mahdollistaa metaanintuotantoprosessia muokkaamalla ja olosuhteita optimoimalla. Tulevaisuudessa maatalouden lantaa käyttävät biokaasulaitokset voisivat mahdollisesti tuottaa biokaasun sijaan biokemikaaleja lisäten laitosten kannattavuutta.

Tuotokset

Tuloksia voidaan soveltaa maatilojen olemassa olevilla ja suunnitelluilla biokaasulaitoksilla, lannankäsittelyssä ja logistiikassa. Tulokset julkaistaan osajulkaisuna yhdessä tutkimuskokonaisuuden muiden tulosten kanssa Luken raporttisarjassa sekä tieteellisen artikkelin muodossa.