Suomen lantojen käsittely

Lannankäsittely

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.03.2015

Tiivistelmä

Suomen lannankäsittelystä on heikosti saatavilla kattavaa ja todelliseen tilanteeseen perustuvaa tietoa. Edellinen tilaselvitys lannankäsittelystä tehtiin 1980-luvulla. Ajantasaista tietoa Suomen lannankäsittelystä tarvitaan kuitenkin jatkuvasti erityisesti viranomaistyössä ja tutkimuksessa. Tiedonkeruulle onkin selkeät tarpeet paitsi lannankäsittelyn kehittämiseksi, myös Suomen päästöjen arvioinnissa ja vähentämisessä (erit. ammoniakki). Lannankäsittelystä tarvitaan selkeä ja vapaasti käytettävissä oleva tilasto / tietopankki, jossa erilaiset käsittelyketjut eläinsuojista prosessointiin, varastointiin ja peltokäyttöön on selvitetty • lantatyypeittäin (lietelanta, kuivalanta, kuivikelanta, sonta, virtsa, laidunlanta) ja • eläinlajeittain. Lannankäsittelyketjut selvitetään kokonaisina käsittelyketjuina lannan keruusta eläinsuojista niiden prosessointiin, varastointiin ja peltokäyttöön saakka. Tietopankkiin voidaan sisällyttää myös alueellista tietoa, jotta tarvittaessa tietopankista voidaan selvittää esimerkiksi tiettyjen alueiden lannankäsittelytietoja ja tätä kautta tukea lannan alueellisen käytön kehittämistä. Hankkeessa tuotettava raportti Suomen lannankäsittelyn nykytilasta julkaistaan ja on vapaasti käytettävissä moninaisissa sovellutuksissa viranomais- ja tutkimustoiminnasta järjestöjen, yritysten ja tilallisten toimiin.