Land fragmentation in agriculture -Causes, consequences and measures

LANDFRAG

Alkamispäivä

18.05.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan tietoa tilusrakenteen pirstaloitumisen vaikutuksista Norjan maatalouteen. Tilusrakenteen kehittämiskeinona tarkastellaan vapaaehtoisia tilusjärjestelyjä. Osapuolten välisellä yhteistyöllä, vuoropuhelulla ja hyväksyttävyydellä pyritään varmistamaan tilusjärjestelyjen onnistuminen. Suomesta tuotetaan hankkeeseen tietoa erityisesti viljelijöiden pellon käyttöön liittyvästä yhteistyöstä ja siihen liittyvistä taloudellisista vaikutuksista.

Tuotokset

Hankkeessa osallistutaan seminaareihin ja työpajoihin, joissa esitellään Suomen tietoja ja tuloksia sekä osallistutaan 1-2 tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen.