Hyötyä biotalouden verkostoista Kainuussa – Puun arvoketjun tehostaminen kannolta käyttökohteisiin

Lähikuitu

Alkamispäivä

02.01.2017

Päättymispäivä

02.11.2017

Tavoitteet

Suomen uuden biotalousstrategian mukaisesti biomassojen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan ja luotettavasti on yritysten sekä investointien perusta. Puubiomassan hinta käyttöpaikalla on kansainvälisessä vertailussa varsin korkea ja kilpailukykymme kannalta on välttämätöntä luoda uusia toimintamalleja puukauppaan ja puunhankinnan arvoketjuun.

Tuotokset

Työn tuloksena laaditaan raportti, jossa kuvataan ehdotukset uusiksi toimintamalleiksi ja keinoiksi, joilla puubiomassan tehdashinnan kilpailukykyä voidaan parantaa. Laaditaan esimerkkilaskelmat, joissa kuvataan uusissa toimintamalleissa esitettyjen muutosten kustannusvaikutus puubiomassan tehdashintaan, euroa per kiintokuutiometri.