Kyselytutkimus lähiruokayritysten kannattavuudesta eri jakelukanavissa

LähiKanna

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Lähiruokayritysten taloudelliseen tilaan liittyvää kattavaa ja jatkuvaa tilastointia ei ole tällä hetkellä saatavilla samaan tapaan kuin esimerkiksi alkutuotannosta. Yritysten erilaisuus asettaakin jatkuvalle taloudellisen menestymisen seurannalle haasteita. Tässä kyselytutkimuksessa tarkastellaan lähiruokayritysten ja -tilojen kokemaa kannattavuutta ja menestystekijlöitä ennalta määritellyn taloudellista tilaa kartoittavan kyselypatteriston avulla.