Kyselytutkimus lähiruokayritysten kannattavuudesta eri jakelukanavissa

LähiKanna

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Lähiruokayritysten taloudelliseen tilaan liittyvää kattavaa ja jatkuvaa tilastointia ei ole tällä hetkellä saatavilla samaan tapaan kuin esimerkiksi alkutuotannosta. Lähiruokayritykset voidaan määritellä tarjontaketjun pituuden ja ketjun kohdan mukaan. Yritysten erilaisuus asettaakin jatkuvalle taloudellisen menestymisen seurannalle haasteita. Lähiruokayritysten ja eri jakelukanavien kannattavuutta sekä uusien liiketoimintakonseptien menestystekijöitä ei siten tunneta. Tässä kyselytutkimuksessa tarkastellaan lähiruokayritysten ja –tilojen kannattavuutta verkkokyselyn avulla.

Selvityksessä tarkastellaan lähiruokayritysten ja –tilojen kannattavuutta verkkokyselyn avulla. Kyselyllä selvitetään ennalta määritellyn taloudellista tilaa kartoittavan kyselypatteriston avulla tilallisten ja yrittäjien kokemusta toiminnan taloudellisesta tilasta sekä selvitetään kannattavuutta eri jakelukanavien (painottaen eri suoramyynnin muotoja) ja tuoteryhmien osalta. Lisäksi selvitetään yrittäjien näkemyksiä verotuksen ja lainsäädännön vaikutuksista toiminnan kannattavuuteen. Kyselyllä kerätään yleisen ja jakelukanavakohtaisen kannattavuuden lisäksi tarkoituksenmukaisin osin suppeat taustatiedot tilojen taustoihin liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi tarkastellaan suoramyynnin mahdollista hintapreemiota ja sen vaihtelua eri maakunnissa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Lähiruokayritysten taloudelliseen tilaan liittyvää kattavaa ja jatkuvaa tilastointia ei ole tällä hetkellä saatavilla samaan tapaan kuin esimerkiksi alkutuotannosta. Yritysten erilaisuus asettaakin jatkuvalle taloudellisen menestymisen seurannalle haasteita. Tässä kyselytutkimuksessa tarkastellaan lähiruokayritysten ja -tilojen kokemaa kannattavuutta ja menestystekijlöitä ennalta määritellyn taloudellista tilaa kartoittavan kyselypatteriston avulla.