LIETELANNAN MAANVARAISTEN TIIVISTETTYJEN VARASTOALTAIDEN RAKENTAMISEN, HUOLON JA TARKKAILUN OHJEISTUS

Laguuniohje

Alkamispäivä

01.07.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tilakokojen kasvun myötä myös tiloilla tuotetut lantamäärät kasvavat. Samanaikaisesti kannattavuuden heikentyminen edellyttää myös lietelannan varastointiin halvempia ratkaisuja. Myös tuotannon jatkuvuuden epävarmuus kannustaa etsimään varastointiratkaisuja, joissa varastorakenteet on mahdollista purkaa ja myydä eteenpäin. Yksi tällainen ratkaisumalli on lietteen varastointi tiivistetyissä maanvaraisissa altaissa.
MTT toteutti vuonna 2011 MMM:n ja YM:n rahoituksella selvityksen maanvaraisten tiivistettyjen lannan varastoaltaiden hyväksyttävyydestä lietteen varastointiin. Hankkeen tuloksena todettiin, että tämän tyyppisten varastoaltaiden rakentamisen ohjeistus on puutteellista ja sitä tulisi täydentää korkealaatuisen, ympäristöriskit minimoivan lopputuloksen turvaamiseksi.
Nyt puheena olevalla hankkeelle paikataan tätä tietovajetta laatimalla maanvaraisille tiivistetyille varastoaltaille em. selvityksessä yksilöidyt suunnitteluohjeet.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt