Labrobot

Labrobot

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.10.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Päätavoitteena on tuoda ICT -osaamista ja digitalisuutta ensisijaisesti elintarviketeollisuuden, ja soveltuvin osin myös lääketeollisuuden, käyttöön.

Tuotokset

Projektissa tavoitteena on luoda Oulun alueelle ainutlaatuinen innovaatioympäristö, jossa automatisoidaan laboratorioiden rutiinitehtävät sekä mahdollistetaan tiedon analysointi reaaliaikaisesti siten, että tietoa voidaan hyödyntää myös prosessinohjauksessa ennakoivasti (oppivat prosessit). Tavoitteisiin päästään yhdistämällä poikkitieteellisesti datankäsittelyä, konenäköä, anturointia, robotiikkaa, bioteknologiaa ja elintarvikeketjun tuoteratkaisuja.