Eurooppalaisten laboratorioiden vesinäytteiden vertailukoe (ICP Forests)

Lab WRT

Alkamispäivä

15.12.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

The main purpose of this intercalibration programme is to ensure that the chemical deposition and soil solution data, regularly reported to the EU and ICP-Forests monitoring programmes, are as representative and accurate as possible. _x000D_The series of working ring tests on deposition and soil solution has started on year 2002, continuing 2005, then 2009-2011. Earlier ring test have been financed by ICP Forests and Forest Focus -programmes. The 6th ring test on 2013 has been conducted under this project. _x000D_Participants: ca. 40 laboratories from EU countries, Norway, Switzerland, Russia and Canada. Laboratories shall pay for participation._x000D_ _x000D_Hanke liittyy seuraaviin strategisiin päämääriin: 4. (kohdat 1, 4, 5 ja 6), 5. (kohdat 1, 3 ja 4) ja 6. (kohta 2)._x000D_Laboratorioiden osaaminen ja analytiikan/ tulosten korkea laatu ja luotettavuus ovat välttämättömiä pyrittäessä ko. päämääriin. Kansainvälisen yhteistyön onnistumiseksi on samat laatukriteerit oltava käytössä kaikilla osallistujilla ja tietovarantojen on perustuttava luotettavaan pohjatietoon. _x000D__x000D_