Laatusiemenen tuotannon ja käytön tehostaminen: Tiedoista tekoihin (LAATUSIEMEN)

LAATUSIEMEN

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.03.2015

Tiivistelmä

Suomi kuuluu vähiten sertifioitua siementä käyttäviin Euroopan maihin yhdessä mm. Puolan, Liettuan ja Slovakian kanssa, kun taas esimerkiksi Ruotsi ja Tanska ovat tyypillisiä laatusiemenen käytön mallimaita. Sertifioitua siementä ei myöskään korvata, ainakaan laajassa mitassa vielä 2000-luvun Suomessa varmennetulla ja kunnostetulla tilan omalla siemenellä (TOS). Synkät laatusiemenen käyttötilastot ovatkin räikeässä ristiriidassa tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Toisaalta tämä tarkoittaa, että tietämyksen lisäämiselle oikeanlaisen siemenen käytön merkityksestä ei ole ainoastaan tilaus vaan jopa suuri mahdollisuus. Aivan viimeaikaiset tutkimukset ohralla osoittivat, että sertifioitu siemen tuotti 800 kiloa hehtaarilta enemmän satoa (>10 %) kuin kunnostamaton siemen sekä edelleen 500 kiloa lajiteltua omaa siementä ja 200 kiloa omaa lajiteltua ja peitattua siementä enemmän satoa. Samassa hankkeessa tutkittiin yli 650 viljelijöiden toimittamaa ohran ja kevätvehnän siemennäytettä, joiden myötä saatiin kattava läpileikkaus varmentamattoman siemenen käyttöön liittyvistä piilevistä riskeistä. Tutkimustemme tulokset kertovat kiistattomasti laatusiemenen käytön hyödyistä. Kyseinen hanke keskittyi kuitenkin siemenen laadun tuotantobiologisten vaikutusten kartoittamiseen ilman kytkentää taloudellisiin realiteetteihin. Siksi rahoitettavaksi esittämämme LAATUSIEMEN-hankkeen ensimmäisen osakokonaisuuden tarkoituksena on: 1) tuottaa uutta, tuoreisiin tuotanto-biologisiin faktoihin perustuvaa tietoa siemenen laadun merkityksestä tuottoriskien hallinnassa ja tuotannon kilpailukyvyn varmistamisessa, 2) verrata Suomen ja muiden Euroopan maiden tilastoja sertifioidun ja TOS-siemenen käytöstä sekä tunnistaa käyttömäärissä tapahtuneita muutoksia ja niiden avainvaikuttimia, 3) tunnistaa laatusiemenen käytön lisäämisen vaikutukset alueelliseen ja kansalliseen satoisuuskehitykseen ml. lajikkeiden uusimisrytmin nopeutumisen synergiaedut, 4) hyödyntää näin käsillä oleva, kattava tutkimus- (tuotantobiologia ja talous) ja tausta-aineisto osana tehostettua tulosten käytäntöön vientiä sekä laatusiemenen käytön edistämistoimia yhteistyössä MTK:n siemenalan kehittämishankkeen kanssa ja 5) nostaa sertifioidun siemenen käyttöastetta.