Rahkasammalbiomassan laatu kasvihuonekasvatusta silmällä pitäen eri-ikäisillä korjuualueilla

LaatuRahka

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

-

Tuotokset