Kymijoen vaelluskalat – elvyttäminen

Kymijoki elvyttäminen

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa jatketaan Kymijoen vaelluskalakntojen palauttamiseen tarvittavien toimien suunnittelua, koordinointia ja yhteistyötä eri toteuttajatahojen kanssa (esim. Ely-keskukset, Cultivator, SYKE, vesiensuojeluyhdistys). Kymijoki on Suomenlahden merkittävin lohijoki potentiaaliltaan. Kymijoen Korkeakosken kalatie valmistuu 2016, jolloin mahdollistuu vaelluskalojen nousu Kymijoen koskiin Anjalankoskelle asti. Korkeakosken kalatie on valtakunnallisesti merkittävä hanke ja sen onnistumisella on biologisten vaikutusten lisäksi vaikutuksia koko kalatalouspolitiikkaan. Tässä hankkeessa hahmotetaan ja koordinoidaan niitä toimenpiteitä jotka parhaiten tukevat vaelluskalojen palauttamista Kymijokeen (esim. kunnostukset, istutukset, yhteistyöryhmät). Vuonna 2016 järjestetään esimerkiksi Maailaman vaelluskalapäivänä Kymijoki tapahtuma, jossa esitellään uutta kalatietä ja esitellään Kymijoen tutkimusta ja seurantaa. Projekti liittyy MMM:n kalatiestrategiaan, hallituksen kärkihankkeisiin sekä vesipuitedirektiivin mukaisiin tavoitteisiin vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.