Kuopio Water Cluster EAKR investointihanke

KWC investointi

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.03.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Tavoitteena on investoinnein luoda Pohjois-Savon alueelle parhaat mahdolliset puitteet kehittää ja edesauttaa uusien innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä vesialalle. Tavoitteena Pohjois-Savon alueelle sijoittuva pilot-mittakaavan TKI-ympäristökokonaisuus, jossa on valmiudet testata ja kehittää uusia innovaatioita vesien puhdistukseen, ravinteiden kierrätykseen, vesiympäristöjen monitorointiin ja mallinnukseen, sekä vesivarojen hallintaan ja siniseen biotalouteen liittyen.

Tuotokset

Luonnonvarakeskus Maaningan osiossa investoidaan Kirmanjärven valuma-alueen mittausverkoston, lysimetri- ja pintavaluntakentän sekä pintavaluntasimulaattorin päivittämiseen tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi, jolloin ne tuottavat tietoa maatalouden vaikutuksista vesistöjen ravinnekuormitukseen Pohjois-Savon olosuhteissa.