Maan kationinvaihtokapasiteetin määrityksestä lisäarvoa viljelijöille

KVKarvo

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

30.05.2020

Tavoitteet

Hanke tuottaa viljavuuslaboratorioiden tarjoamalle laskennalliselle KVK-arvolle laajaan maaperän perusominaisuuksiin ja tutkimuslaboratoriossa määritettyihin KVK-tuloksiin perustuvan tulkinnan. Lisäksi hankkeessa saadaan selville, voiko laskennallisen KVK-arvon perusteella tarkentaan käsitystä maan savespitoisuudesta

Tuotokset