Tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden määräraha

Kv-liikkuvuus, tutkijat, pääprojekti

Alkamispäivä

20.05.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Luken strategiseen johtoon on varattu tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden määrärahaa yhteensä 100 000 euroa vuodelle 2015. Määrärahasta 6 000 euroa on varattu tutkimusrahoituspalvelut (TUTRA) -ryhmän matkoihin ja 94 000 euroa tutkijoiden kansainvälisiin matkoihin.

Kansainvälisen liikkuvuuden rahoituksen myöntää hakemuksesta Uudet liiketoimintamahdollisuudet yksikön tutkimus- ja kehittämispäällikkö Asmo Honkanen. TUTRA -ryhmän Sari Torkko valmistelee päätöksen tai hänen poissa ollessaan muu virkamies.

Kansainvälisen liikkuvuuden raha myönnetään hakemuksesta seuraavien kriteerien perusteella. Tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden rahan myönnön kriteereistä konsultoidaan tarpeen mukaan tutkimus- ja asiakkuusjohtajaa.

1. Matkaraha kansainvälisten projektien valmistelukokouksiin
­- Rahoitushaku, josta rahoitusta haetaan, pitää olla tiedossa
­- Tutkimuskonsortio on oltava pääosin tiedossa, matkarahaa voidaan myöntää myös partnerointitapahtumaan mikäli matkustavalla henkilöllä on siellä oma esitys
­- Määrärahasta rahoitetaan enintään yksi matka per Luken valmisteltava projekti
­- Jos Luke toimii valmisteltavan projektin koordinaattorina rahoitetaan enintään 3 matkaa per valmisteltava projekti
­- Määrärahalla rahoitetaan vain matkakulut, jotka rahoitetaan kokonaan
­- Määrärahaa ei myönnetä pelkkiin rahoittajan infotilaisuuksiin, konferenssimatkoihin, eikä kansainvälisiin foorumeihin osallistumiseen.

2. Matkaraha pitempiaikaiseen ulkomailla työskentelyyn (min. 1 kk)
­- Määräraha voidaan myöntää kannustinrahaksi Luken tutkijan ulkomailla työskentelyyn
­- Ulkomailla työskentelyn tulee tähdätä osaamisen kehittämiseen ja/tai tutkimusrahoituksen hankintaan
­- Voidaan myöntää vain Lukesta ulkomaille suuntautuvaan vaihtoon
­- Matkan minimikeston tulee olla 1 kk
­- Määrärahaa myönnetään 1 000 e/kk, yhteensä korkeintaan 6000 e/matka
­- Raha voidaan kohdentaa matkaan liittyviin matkasäännön mukaisiin kustannuksiin

Maksimissaan noin yksi kolmasosa rahasta jaetaan jälkimmäiseen tarkoitukseen.

Jos matkakustannukset voidaan jälkikäteen periä myönnetystä rahoituksesta, kansainvälisen liikkuvuuden raha palautetaan tältä osin uudelleenallokoitavaksi.