Kuusen juuriston rakenteen genotyyppinen vaihtelu ja yhteys taimien kasvunopeuteen

Kuusen genotyyppi, juuret ja mikrobit

Alkamispäivä

01.05.2014

Päättymispäivä

30.04.2018

Tavoitteet

Olemme havainneet että metsäkuusen (Picea abies) kasvun ja juuriston symbionttisten sienien monimuotoisuuden välillä on positiivinen yhteys. Mekanismeja havainnon takana ei kuitenkaan tiedetä. Viimeaikaiset tutkimuksemme osoittavat että juurenkärkien määrä on puun geneettisen kontrollin alaisena. Tutkimuksen tarkoituksena selvittää millainen juuriston kehitys saa aikaan ravinteiden ja veden oton kannalta optimaalisen rakenteen ja kuinka juuriston rakenne on yhteydessä puun kasvunopeuteen.

Tuotokset