Kuntien työpaikkakehitykseen vaikuttavat tekijät

Kuntatyö

Alkamispäivä

01.07.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tässä tutkimushankkeessa tutkimme työpaikkakehitystä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä Suomen kunnissa vuosina 1994–2011. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä kuntatason työpaikkakehityksestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Lisäksi tavoitteena on tutkia kuntien välisiä eroja työpaikkakehitykseen yhteydessä olevissa tekijöissä. Hankkeen tavoitteisiin vastataan tarkastelemalla seuraavia kysymyksiä : 1. Millaisia eroja kuntien välillä on työpaikkakehityksessä ollut? 2. Miten eri tekijät vaikuttavat kuntien työpaikkakehitykseen? 3. Millaisia paikallisia eroja näissä työpaikkakehitykseen vaikuttavissa tekijöissä on ollut kuntien välillä? 4. Millaiset kunnat ovat onnistuneet vähentämään sijaintihaitan vaikuttavuutta?