Kuminan geenivarojen kartoitus ja hyödyntäminen

KuminaGeeni

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

30.04.2023

Tavoitteet

Kartoittaa ja tutkia kuminan geenivarojen fenotyyppistä ja kemiallista vaihtelua.

Tuotokset

Ymmärtää, miten kuminan geenivarat eroavat toisistaan ja miten ominaisuuksia voisi hyödyntää uusissa käyttökohteissa sekä viljelyn kestävyyden parantamisessa.