Kulttuuriympäristön riistaseurannat

Kulttuuriympäristön riistaseurannat

Alkamispäivä

01.01.1980

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Projektia toteutetaan vuosittain pää­osin harrastajavoimin (metsästäjäkunta, mah­dollisesti muut luonnonharrastajat) ja pieneltä osin omalla henkilökunnalla peltokolmioiden lumijälkilaskenta sekä raportoidaan tulokset valtakunnallisesti, piiri- ja riistanhoitoyhdistystasolla sekä laskijoille. Tuloksia käytetään osana riistaseurantoja (RKTL:n pysyvä tulostavoite). Pelto- ja riistakolmioiden yhdistetystä saukko­aineistosta lasketaan vuosittain kannanmuu­tosindeksit piireittäin MMM:lle toimitettavaa luvanvaraisten riistaeläinten kannan tilaa ja kehitystä koskevaa lausuntoa varten. Aineistoa käytetään myös luontodirektiiviraportointiin ja lajien uhanalaisuusarviointeihin.