Kullan geobiologinen kierto ja mikrobit kultaesiintymien indikaattoreina

Kullan geobiologinen kierto ja mikrobit

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.03.2018

Tavoitteet

Viimeaikaiset tutkimukset on osoittaneet että kulta jalometalliluonteestaan huolimatta on yleisesti otaksuttua epästabiilimpaa maaperässä ja mikrobeilla on tärkeä merkitys sen erilaisissa liukenemis- ja saostumisreaktioissa sekä kultarakeiden synnyssä. Tässä hankkeessa selvitämme Lapin kultaesiintymien ympärille rikastuneiden bakteeriyhteisöjen rakennetta ja identifioimme suurissa kultaesiintymissä dominoivia bakteerilajeja tavoitteena mikrobi-indikaattoreiden hyödyntäminen kullan etsinnässä.

Tuotokset

Hanke tuottaa perustietoa kultapitoisten maannosten mikrobiyhteisöjen rakenteesta sekä erilaisten geokemiallisten maaperätekijöiden vaikutuksesta yhteisörakenteeseen.