Kuitu- ja biotuotteet (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys)

Kuitu- ja biotuotteet

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2025

Tiivistelmä

Projektin tarkoituksena on koordinoida kuitu- ja biotuotetutkimusta ja intergoida se uuteen tiimiin: Biokomponenttien erotus ja biotuotteet- Bioprodukter och separationstekniker - Bio-based Products and Separation Technologies. Tutkimusteemassa etsitään uusia biotalouden tuotteita, jotka pohjautuvat erilaisiin saatavilla oleviin uusiutuviin biomassoihin (puu, kasvi, eläinperäiset yms.).