Kuituhampun tuotantoketjun käynnistäminen Kainuussa ja Pohjois-Savossa

Kuihake

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.10.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja tukea tukkumarkkinoille suuntautuvaa kuituhampun tuotantoa Kainuussa ja Ylä-Savossa sekä edistää hampuklusterin syntymistä tuottajan ja jatkojalostajan välille. Hamppukuidun ympäristövaikutukset vastaaviin muovipohjaisiin tuotteisiin verrattuna arvioidaan hankkeessa elinkaarilaskennan avulla. Kuituhampusta on tavoitteena saada uusi ympäristöystävällinen viljelykasvi esimerkiksi kasvinviljelytiloille viljelykiertoon sekä vajaakäytössä oleville pelloille.

Tuotokset

Viljelystä kiinnostuneita varten hankkeessa perustetaan pilottiviljelmät, lasketaan tuotantokustannukset sekä rakennetaan tuotantosopimusmalli tukkuostajan ja viljelijöiden välille. Hankkeessa tuotetaan myös hamppukuidun ja öljypohjaisten muovien tuotantoa vertaileva elinkaarianalyysi.