Kannattavuuskirjanpidon uudet FADN tarpeet

KUFT Kannattavuuskirjanpidon u

Alkamispäivä

01.02.2014

Päättymispäivä

30.04.2016

Tiivistelmä

EU:n uuden maatalouspolitiikan suunnittelun ja seurannan tarpeisiin EU -jäsenmaiden on laajennettava FADN -aineiston muuttujasisältöä ja myös teknisiä ominaisuuksia. Hankkeessa Martti -tallennus/kirjanpito/ analysointi/raportointi -järjestelmään ohjelmoidaan uusien muuttujien tallennus-, säilytys-, tilinpäätöskäsittely- ja raportointiosiot. Hallinnon tietorekistereistä saatavissa olevien muuttujien vienti tietojärjestelmään toteutetaan hankkeessa rakennettavien rajapintojen avulla. Myös valmiiden aineistojen jakeluun tarkoitetun perustietokannan taulurakenne uudistetaan ja käyttöön otetaan binääritiedoston asemesta Komission jatkossa ainoana sallima xml-tiedonsiirto EU:n FADN -järjestelmään.