Käpytuhojen torjunta siementuotannossa, kansainvälinen verkottuminen

KTBC

Alkamispäivä

01.06.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Pohjois-amerikkalaisten havupuiden siemenviljelysten hoitokäytännöt, kasvinsuojelun menetelmien kehitys ja tutkimuskohteet raportoidaan suomalaisille siementuottajille. Niiden vastaavuutta ja soveltuvuutta pohjoismaisille kuusen siemenviljelykysille arvioidaan. Kuusen siemenviljelysten tuhotutkimuksella pyritään metsänjalostusohjelman hyötyjen siirtoon käytännön metsänviljelyyn edistäen metsiin perustuvaa biotalouttta.