Torjunta-aineiden käyttötutkimus pohjoisissa oloissa

ksu4201

Alkamispäivä

01.01.1998

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

Projekti tuottaa puolueetonta, vertailevaa tietoa markkinoilla olevien pelto- ja puutarhakasvien kasvinsuojeluainevalmisteiden tehokkuudesta, käyttökelpoisuudesta ja käytön kannattavuudesta tutkimuksen, viranomaisten ja neuvonnan tarpeisiin pohjoisissa äärioloissamme. Hanke koostuu pääasiassa Good Experimental Practice -laatujärjestelmän mukaisesti toteutettavista kenttäkokeista. Lisäksi projekti sisältää biosidien (muut torjunta-aineet) viranomaisluonteista testausta ja asiantuntijatyötä. Projektissa seurataan myös torjunta-aineresistenssin ilmenemistä ja kehitetään ohjeita ja menetelmiä sen hallintaan.