Kasvintuhoojien runsauden seuranta

Kasvintuhoojaseuranta

Alkamispäivä

01.01.2005

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Kasvintuhoojien runsauden seuranta -hankkeessa tuotetaan kasvukaudella puolueetonta kasvinsuojelun ajankohtaistietoa, jota välitetään sähköisesti Luken Kasper-palvelun kautta sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kasvintuhoojien kannanvaihtelutietoja käytetään eri hankkeissa ja kehitettäessä tuhoojaennusteita ja tarkkailusovelluksia.

Tuotokset

Kasvintuhoojien seurantaan kuuluvat tuomikirvan talvimunaennusteet ja kasvintuhoojien imupyydysseuranta sekä kasvintuhoojahavaintoaikasarjat pitkäaikaiskokeista. Kasvintuhoojien seuranta kertoo kasvintuhoojien vaihtelusta ja ennakoi riskejä. Tuloksia esitetään kasvinsuojelun ajankohtaistiedotuksessa, lehtiartikkeleissa ja esitelmissä.