Keski-Suomen taimen 2015

KSTAI2015

Alkamispäivä

01.06.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Projektissa selvitetään taimenen poikastuotantoa Keski-Suomen tärkeimmissä koskissa sähkökalastamalla. Tulosten ja muun saatavan tiedon perusteella voidaan arvioida taimenkantojen tilaa ja kalastuksen säätelyn vaikutusta. Tulokset oleellisia kalastuslain vaikutusten arvioinnissa.