Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon

KOULU

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeessa syvennetään viljelijöiden luomutuotanto-osaamista koulutusten, valmennusryhmien ja hyvien käytänteiden avulla. Tavoitteena on vastata kotimaisten luomuhevituotteiden ja niiden raaka-aineista valmistettujen luomuvalmistuotteiden kasvavaan kysyntään eri markkinakanavissa sekä turvata suomalaisen kasvistuotannon tulevaisuutta ja tuoda arvoketjun toimijoille uutta kasvua sekä parantaa vientivalmiuksia luomutuotannon ja -tuotteiden kautta.

Tuotokset

Luomukasvisten koulutusmateriaalit nettiin.
Luomukasvisten viljelypinta-alan lisääntyminen.
Kasvanut luomukasvisten kotimainen tarjonta.
Luomukasvisten parantunut laatu.