Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset

KOTIETU

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja arvioida Suomen kotieläintuotannon vaihtoehtoisten kehityspolkujen yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Tuotokset

Hankkeessa tuotetaan elintarvikealan toimijoiden strategiavalintojen ja hallinnon päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa erilaisten kotieläintuotannon intensiteettivaihtoehtojen vaikutuksista pellonkäyttöön, ympäristöön, aluetalouteen ja ulkomaankauppaan.