KOPLA – Laatutietoisuus ja osaaminen – koulutuksen avulla parempaa laatua metsähakkeen tuotantoon

KOPLA

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.05.2017

Tiivistelmä

Laatutietoisuus ja osaaminen - koulutuksen avulla parempaa laatua metsähakkeen tuotantoon (KOPLA) -hankkeen
tavoitteena on maakunnan merkittävimmän kasvualan yritysten ja niiden työntekijöiden laatuosaamisen lisääminen
hankittaessa metsäbiomassaa energiantuotantoon ja biojalostamoiden raaka-aineeksi. Hankkeen kohderyhmä on
Pohjois-Karjalan alueella toimivat metsäenergian korjuun, haketuksen ja kuljetuksen parissa päätoimisesti työtä
tekevät toimijat (250-300 henkilöä) ja lisäksi huomattava määrä metsäenergian toimituksissa osa-aikaisesti
työskenteleviä yrittäjiä.

Hankken toimenpiteet:
I.Koulutusmateriaalin ja laatuportfolion kokoaminen ja kehittäminen
II.Laatukoulutusten järjestäminen
III.Metsähakkeen demonstraatiokohteen perustaminen

Liitynnät Luken strategiaan:
Hanke vahvistaa Luken strategista vaikuttavuusaluetta ´Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva biomassapohjaiset tuotteet ja energia´ sekä tukee kolmen strategisen päämäärämme saavuttamista:
-Biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille
-Biotalous on ylivertainen kestävien, resurssitehokkaiden ja hiilineutraalien kulutus- ja tuotantotapojen sekä teknologioiden älykäs kehittäjä
-Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa