Maatalouskoneiden tapaturmien ehkäisyn ja koneturvallisuusriskien hallinnan kehittämisen opasosio

Koneturvaopas

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Koneturvaopas-hankkeen tavoitteena on tuottaa opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien ennakointiin vuoden 2016 aikana. Oppaan avulla maatalouskoneiden valmistajat voivat arvioida turvallisuustekijöitä koneiden suunnittelussa ja käyttäjien opastuksessa. Maatalousyrittäjät voivat arvioida maatilan koneiden käyttöön liittyviä riskejä ja turvallisuustekijöitä konetta ostettaessa ja käytettäessä. Turvallisuustekijöiden käyttö koneiden myyntityössä edistää maatalouskonekauppaa. Melan tapaturmatilastoja hyödynnetään maatalouskoneiden riskien arvioinnissa ja hallintakeinojen suunnittelussa. Näistä tehdään erillinen konevalmistajille suunnattu raportti.