Koneistutus: taimituotanto ja taimien maastomenestyminen

Konetaimi

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on löytää keinoja koneellisen istutuksen toimintaedellytysten parantamiseksi mukauttamalla taimituotantomenetelmiä keväästä syksyyn jatkuvia istutuksia varten, sekä laajentamalla koneistutuksen käyttöalueita. Koneelliseen istutukseen liittyviä riskejä selvitetään. Taimituotannon joustavuutta pyritään lisäämään kehittämällä tuotantomenetelmiä. Männyn ja koivun paakkutaimien käyttöä koneistutuksessa tutkitaan. Istutuskauden jatkamista lokakuulle selvitetään.

Tuotokset

Projekti tuottaa sekä tieteellistä että suoraan käytäntöön sovellettavaa tietoa koskien koneellisen istutuksen edellytyksiä. Tutkimustuloksista viestitään monipuolisesti kotimaassa ja kansainvälisesti, jotta ne saadaan vietyä laajaan käyttöön.