Koneellisen metsänhoidon kehittäminen ja käyttöönotto

Koneellisen metsänhoidon kehit

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen keskeisin tavoite on parantaa metsänviljelyn ja siihen perustuvan palvelutuotannon kannattavuutta. Hankkeessa rakennetaan, testataan käytännössä ja analysoidaan toimintamallit koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon suunnitteluun ja ohjaukseen. Samalla kehitetään menetelmiä työn tuottavuuden, kustannusten ja laadun vaihtelun hallintaan. Lisäksi tutkitaan mahdollisten uusien ja lupaavien koneellisen metsänhoidon, laite-, tai menetelmäideoiden kilpailukykyä sekä kehitetään ja tuetaan tutkimuksen keinoin koneellisen metsänhoidon tuotekehitystä, kaupallistamista ja markkinointia.