Näätämöjoen kestävän lohenkalastuksen säätelymalli

Koltta-alue

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Näätämöjoen lohikantojen säilyttämiseksi on tavoitteena osallistuttaa ja sitouttaa alueen kalastajat ja toimijat etsimään kalastuksen säätelyvaihtoehtoja siten ,että paikalliskalastajien taloudelliset ja kulttuuriset oikeudet sekä vapakalastajien virkistykselliset tarpeet huomioidaan.

Tuotokset

Näätämöjoen kalastajaryhmiltä saadut mielipiteet lohenkalastuksen eri säätelyvaihtoehdoista raportoidaan ja julkaistaan Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjassa . Raportti pyritään kääntämään myös kolttasaameksi.