Kokemäenjoen vaellussiian lisääntymisaluetutkimus

Kokemäenjoen vaellussiian

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

28.02.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään vaellussiian kutualueiden sijoittumista rajatulla tutkimusalueella Kokemäenjoessa. Kutualueiden selvittämistä ei ole tehty Suomessa aiemmin, joten tutkimus tuottaa uutta tietoa kutualueeksi soveltuvasta pohjatyypistä ja virtaamasta. Tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää, mikäli yleisemmin suunnitellaan esimerkiksi rakennettujen virtavesien kunnostustoimenpiteitä myös vaellussiikaa ajatellen.

Tutkimus aloitetaan kesällä 2015 viistokaikuluotaamalla Lammaistenlahden alueen pohja ja laatimalla siitä pohjanlaatukartta. RKTL teettää työn ulkopuolisella alihankkijalla. Mädin esiintymisen kartoitus tehdään marraskuussa 2015 ja töistä laaditaan V-S ELY -keskukselle väliraportti tammikuuhun 2016 mennessä. Keväällä 2016 toteutetaan luonnontuotannon varmistaminen haavipyynnillä, kutualueiden pohjanlaadun tarkistus kuvaamalla sekä aineiston koostaminen loppuraportiksi, joka toimitetaan V-S ELY:lle viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä viimeistään 31.12.2016.