Kohti genomista jalostusta – geenitiedon hyödyntäminen puun laadun jalostuksessa

GSWood

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeessa jatketaan yhdessä ulkopuolisen rahoituksen hankkeiden kanssa genomitiedon ja fenotyyppitiedon yhdistämistä koivulla ja männyllä. Tavoitteena on tuottaa tietoa laatu- ja kasvuominaisuuksien geneettisestä perustasta ja niiden muokkausmahdollisuuksista joko muokkaamalla geenejä tai tunnistamalla luontaisesta muuntelusta jo varhaisvaiheessa parhaat tyypit jalostukseen ja kasvulliseen lisäykseen.

Tuotokset

Julkaisuja, verkostoitumista, kv hakemuksia.