Kansainvälinen maaperän vuosi 2015 teemanäyttely

KMV2015

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Vuosi 2015 on YK:n yleiskokouksen julistama kansainvälinen maaperän teemavuosi, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta maaperän keskeisestä merkityksestä ja siten edistää sen kestävää käyttöä (http://www.fao.org/soils-2015/en/). Teemavuoden kunniaksi Luonnonvarakeskus (Luke) suunnittelee ja toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa maaperäaiheisen näyttely- ja tapahtumakokonaisuuden. Maaperä pintaa syvemmältä –näyttely on suunniteltu toteutettavaksi heinä-syyskuussa 2015 Maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierrossa Jokioisilla.

Maaperä on ihmiskunnalle elintärkeä luonnonvara niin ympäristön, ruokaturvan, talouden kuin kulttuurinkin näkökulmasta. Ihmistoiminta kuitenkin uhkaa maaperän laatua ja toimivuutta monin eri tavoin. Näyttelyssä ja siihen liittyvissä tapahtumissa maaperän koostumusta, elämää, toimintaa, merkitystä kasvien kasvulle ja yhteyksiä muuhun ympäristöön havainnollistetaan konkreettisilla ja osallistavilla tavoilla. Tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyönä tieteellisiä ilmiöitä tehdään ymmärrettäviksi ja helposti lähestyttäviksi taiteen keinoin. Tavoitteena on tietoa lisäämällä edistää maaperän arvostusta ja suojelua. Näyttelyn jälkeen osa demonstraatioista jää elämään Elonkierto-puistoon. Erillinen kokonaisuus on siirrettävissä näytteille muihin kohteisiin. Näyttelyn kokonaisbudjetti ulkopuolisen rahoituksen osalta on 82 000 € ja projektin toteuttamiseen on haettu rahoitusta useista kotimaisista säätiöistä.