Kitkajärvien monimuotoisuus, muutosten hallinta

Kitka-MuHa

Alkamispäivä

01.04.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on laatia Kitkajärville ja niiden valuma-alueille toimenpiteiden yleissuunnitelma, jossa yhdistetään järvien rantavyöhykkeen eliöstöstä, rakenteesta ja kemiallisesta laadusta sekä valuma-alueen maankäytöstä ja siitä tulevasta kuormituksesta saatu tieto järven vesienhoidollisten toimenpiteiden kohdentamiseksi piste- ja hajakuormituksen rajoittamiseksi. RKTL:n osuutena tässä kokonaisuudessa on kalaston näytteenotto ja analysointi. Projekti liittyy MMM:n vesipuitedirektiivin mukaisiin tavoitteisiin vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.