Oluen terveysvaikutteiset komponentit

KIPPIS

Alkamispäivä

01.01.2010

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Oluen terveysvaikutteisten fenolisten yhdisteiden pitoisuuksien määrittäminen eri olutlaaduista. Tutkimuksen pääpaino on oluessa esiintyvien ohralle spesifisten fenolien karakterisointi (sis. analysoinnin, eristämisen kemiallisiin rakennetutkimuksiin esim. NMRllä ja lc-ms:lla, aistinvaraisiin tutkimuksiin VTT:llä mm. makukynnyksen määrittämisen sekä antimikrobisuustestauksiin). Tutkittavat yhdisteet ovat vähäisten kirjallisuusviitteiden mukaan erikoisen kitkeriä. Yhdisteillä on myös havaittu olevan suotuisa vaikutus suoliston liikkuvuudelle. Tutkimuksen toisena haarana on ohran verenpainetta alentavan lunasiini-peptidin tutkiminen. Puuttuvan perustutkimuksen lisäksi, tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten ko. yhdisteitä voitaisiin hyödyntää uusissa ohrapohjaisissa elintarvikkeissa. Tutkimukselle saatu jatkorahoitusta Olvi-säätiöltä 4 000 eur kesäkuussa 2011. Tutkimuksen loppuunsaattamiseen myönnetty 4 000 eur kesäkuussa 2014.