Kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittäminen tutkimusorganisaatioissa

KINO pääprojekti

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Tekesin päämääränä on moninkertaistaa tutkimus- ja osaamispohjaisten kasvuyritysten määrä ja luoda yrityksille vahvaa kilpailuetua tutkimus- ja kehitystyön avulla. Haun tavoitteena on rakentaa tai vahvistaa tutkimuksesta syntyneen osaamisen, tiedon ja tulosten levittämisen keinoja ja välineitä.

Hanke kehittää Luken toimintamalleja ja prosesseja sekä tutkijoiden innovatio- ja kaupallistamisosaamista kansallisesti ja kansainvälisesti.

2) Toteutus
Luonnonvarakeskuksen KINO-projekti koostuu kolmesta työpaketista, jotka ovat
•Open Innovation -toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen Lukeen yritysyhteistyön tehostamiseksi. Luken Open Innovation - toimintamalli tulee pitämään sisällään asiakkuus-, kaupallistamis- ja innovaatioprosessit.
•Tutkimuksen vaikuttavuuden lisääminen koulutusohjelman avulla sekä kehittämällä palveluiden tuotteistamisprosessia.
•Luken biotalouden innovaatioalustojen sekä koe- ja testausalustaverkoston uudet toimintamallit ja konseptit (Easy Access).

3) Tuotokset
Open Innovation -toimintamalli, kaupallistamis- ja innovaatio-osaamisen kehittämisen ohjelma, kaupallistamis- ja innovaatioprosessit, Luken infra- ja testausalustaverkoston palveluiden tiekartta

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tutkimuksen vaikuttavuus paranee ja yritysyhteistyö tehostuu ja selkeytyy. Näin myös talon tuleva rahoitus kasvaa. Projektin aikana luodaan yllä mainitut mallit ja ohjelmat ja niiden käytäntöön vienti vastuutetaan jo projektin aikana.

5) Asiakkaat
Hankkeessa kehitetään Luken sisäisiä toimintamalleja johdon tuella. Hankkeella on paljon sisäisiä asiakkuuksia. Hankkeen aikana toimitaan useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanke luo Luken asiakkaiden suuntaan virtaviivaisia toimintamalleja ja selkeyttää vastuukysymyksiä.