Kilpailukykyiset metsäenergian hankintaketjut pienen mittakaavan lämmöntuotannossa – metsäalan mahdollisuudet Suomessa ja maailmalla

Kilpailukykyiset metsäenergian

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hanke pohjautuu metsäenergiateknologian ja -osaamisen siirron tutkimukseen. Tavoitteena on T&K-toiminnalla ja kansainvälisellä yhteistyöllä edistää suomalaisen teknologian ja osaamisén vientiä. Hanke lisää yhteistyötä Kanadan kanssa. Kanadassa on valtava metsäenergiapotentiaali, jota ollaan nyt ottamassa käyttöön. Suomella on hyvä asema teknologian ja osaamisen viejänä, mutta vientiponnistelut tarvitsevat T&K-tukea.