Kiertovesikasvatuksen kokeilu- ja oppimisympäristö

Kiertovesikasvatuksen kokeilu- ja oppimi

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.11.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa kootaan alan yritysten sekä muiden toimijoiden näkemykset kiertovesiviljelyn kehitystarpeista ja luodaan puitteet yritysten, tutkimuslaitosten ja alan koulutuksen väliselle kumppanuudelle. Hankkeen tavoitteena on: 1) koota yhteen alan suomalaiset toimijat, 2) edistää toimijoiden välistä yhteistyötä, 3) tunnistaa yhdessä kiertovesiviljelyn keskeisimmät kehitystarpeet ja 4) vastata kehitystarpeisiin suunnittelemalla ja rakentamalla kehityksen ja yhteistyön mahdollistama kokeilu- ja oppimisympäristö. Tarpeet kartoitetaan ja kehityslinjaukset tehdään yritysten, tutkimuksen ja muiden toimijoiden yhteisissä työpajoissa. Kokeilu- ja oppimisympäristö suunnitellaan tuleviin kehitystarpeisiin sopivaksi alan tutkijoiden ja yritysten yhteistyönä. Kokeilu- ja oppimisympäristö rakennetaan Luonnonvarakeskuksen Laukaan kalanviljelylaitokselle, jonne Luken vesiviljelyn T&K-toimintaa keskitetään. Rakennettava kokonaisuus muodostuu 8-10 erillisestä kiertovesiyksikön pienoismallista (moduulista), joiden toimintaa voidaan säätää ja mitata itsenäisesti. Yksiköistä tehdään joustavasti muunnettavia ja ne rakennetaan vastaamaan kaupallisessa kiertovesikasvatuksessa yleisesti käytössä olevia ratkaisuja. Hankkeessa tehtävä alan toimijoiden yhteinen linjaus kiertovesitutkimuksen kehitystarpeista tukee myös tulevaa vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaa.