Puuvartisten puutarhakasvien ilmastollinen kestävyys ja tuotannon kannattavuus

Kestävyydellä menestymistä

Alkamispäivä

07.04.2017

Päättymispäivä

31.07.2020

Tavoitteet

Tavoitteena on vastata kasvavaan tiedontarpeeseen uusista hedelmän- ja marjanviljelyyn soveltuvista kasvilajeista ja lajikkeista. Hankkeessa kehitetään nopea, yksinkertainen ja kustannustehokas ilmastollista kestävyyttä kuvaava testausmenetelmä ammattimaisesti viljeltäville marja- ja hedelmäkasveille.

Tuotokset

Projektin tuloksena syntyy puuvartisille puutarhakasveille soveltuva ilmastollisen kestävyyden testimenetelmä ja maksullinen palvelu. Lisäksi syntyy tieteellisiä artikkeleita.