Kestävä taimiaines

RESEP

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Viljelyvarmat alkuperät ja metsäpuiden taimet ovat välttämättömyys kestävän metsätalouden kannalta. Suomessa istutetaan vuosittain 50 miljoonaa männyn taimea ja lisäksi kylvetään 20 000 ha. Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa männyn 1,5-polven siemenalkuperien kasvurytmistä, karaistumisesta, ravinteiden käytöstä sekä juuri/verso-allokaatiosta. Lisäksi tutkitaan uusien alkuperien tukkimiehentäikestävyyttä.

Tuotokset

Projekti tuottaa tieteellisiä julkaisuja sekä yleistajuista tietoa tuloksistaan.