Kestävän kalastuksen periaate kalakantojen hoidossa

Kestävä kalastus kantojen hoid

Alkamispäivä

01.01.2007

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Projekti tuottaa tietoa järvien petokalojen (hauki, ahven ja kuha) kalastuksen ohjauksen vaikutuksista kalastuksen kestävyyteen. Kalatalouden organisaatiot tarvitsevat tietoa ja kestävän kalastuksen järjestämisen malleja uuden kalastuslainsäädännön mukaisessa kalavesien käytön ja hoidon suunnittelussa.

Tuotokset

Käsikirjoitus, kongressiesitelmä, esitelmiä sidosryhmille, ammattilehtikirjoitus