Keski-Suomen järvitaimen 2016

Keski-Suomen järvitaimen 2016

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

30.09.2017

Tiivistelmä

Projektissa monitoroidaan uhanalaisen järvitaimenen poikastuotantoa tärkeimmillä keskisuomalaisilla lisääntymisalueilla. Seurantaa on tehty 1990-luvulta lähtien eri toimijoiden yhteistyönä. Tulosten perusteella voidaan arvioida järvitaimenen lisääntymisen onnistumista ja kalastuksen säätelyn vaikutuksia yhdessä muiden toimijoiden tulosten kanssa. Uuden kalastuslainsäädännön vaikutusten arvioinnissa kerättävä tieto on ensiarvoisen tärkeää nimenomaan uhanalaisten lajien kalastuksen säätelyn ja istutuspolitiikan osalta.

1) Tausta ja tavoitteet

2) Toteutus

3) Tuotokset

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

5) Asiakkaat