Kerääjäkasvien sitoma typpi hyödyksi (aikaisemmin Typpinäytteet Lukekas-kokeista)

KerääjäNhyöty

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

15.12.2018

Tavoitteet

Tavoitteena on selvittää, miten tehokkaasti alus- ja kerääjäkasvien avulla pystytään tuottamaan typpeä viljelykasvien käyttöön luonnonmukaisessa viljanviljelyssä. Samalla saadaan tietoa fossiilisen energian säästöstä alus- ja kerääjäkasvien avulla. Tehokkaat menetelmät auttavat myös vesien puhtaina pitämistä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Käytämme luomutilan viljelykierrossa suurta määrää erilaisia palkokasveja erilaisina seoksina, mutta myös heinäkasveja typen keräämiseen maasta.

Tuotokset

Hankkeen rahoitukset avulla otetaan Prodiva/Lukekas -hankkeen kenttäkokeista kasvi- ja maanäytteitä, joista määritetään typen määrää ja pitoisuuksia. Tulosten perusteella tehdään päätelmät typen saatavuudesta aluskasvien avulla sekä niiden vaikutuksesta typen huuhtoutumisriskiin. Tulokset julkaistaan lehtiartikkeleissa, esitelmissä ja yhteistyöhankkeiden nettisivuilla.