Kestävä maankäyttö – Asuminen

KeMaAsu

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Kestävä maankäyttö - Asuminen on Vihreän talouden tutkimusalueelle tarkoitettu hanke, joka kokoaa kestävän maankäytön asumis- ja yhdyskuntarakennehankkeet viestittäväksi kokonaisuudeksi. Samalla KeMaAsu liittää MTT:n Vihreän talouden tutkimusalueen LYNETin Kestävä maankäyttö -tutkimusohjelman Tulevaisuuden asuminen ja yhdyskuntarakenne -teemaan. Kaikki MTT:n LYNET-hankkeet tästä aihepiiristä tulevat luontevasti KeMaAsu:n alle. Vihreän talouden tutkimusalueen käynnistyessä KeMaAsu:ssa on käynnissä kaksi hanketta: Suomen Akatemian rahoittama Balance-hanke (yhteistyö Oulun yliopisto ja Aalto-yliopisto), sekä Ecovillages-hanke, jota rahoittaa EU/Interreg-ohjelma (koordinaatio: Lithuanian Agricultural Economics Resarch Insitute). Ecovillages-hanketta tehdään rinnan SYKEn ´Edelläkävijät´ -hankkeen kanssa, jota rahoittaa Sitra. Hankkeissa hyödynnetään yhdessä hankittua aineistoa, ja yhteistyötä käytetään uuden, laajemman LYNET-hankkeen käynnistämiseksi. Toinen uusi hanke koskee ekoasumista vihreän talouden muotona (yhteistyö MTT, SYKE ja Metla), ja toinen maankäyttökonfliktien ratkaisuja (yhteistyö MTT, SYKE, Metla, RKTL ja Geodeettinen laitos). KeMaAsu-hanke hakee rahoitusta Akatemia- ja EU-hankkeiden omarahoitukseen ja kahden uuden LYNET-hankkeen suunnitteluun ja rahoituksen hakuun vuonna 2012. Haetaan vuodelle 2012 Ecovillageen 20 000 euroa, Balanceen 5 000 euroa, ja kahden uuden LYNET-hankkeen valmisteluun 10 000 euroa molempiin, yhteensä 45 000 euroa.